stench 悪臭

stench / sténʧ

悪臭

What a stench!
なんて嫌な匂いだ!

awful stench ひどい悪臭
stench trap 防臭弁(下水管などの匂いの逆流を防ぐ)

語源 古英語 匂い stenc